شاعرانه های یک مادر روزمره

نق

غر

نق

غر

نق

غر

نق

غر

.

.

.

یکی بیاید این مادر محاصره شده در حلقه روزمرگی های زنانه (شامل پختن؛ شستن؛ رفتن _به ضم ر _...) را نجات بدهد تا اینقدر ترجیع بند بالا را تکرار نکند.

 

پی نوشت:

یادم باشد به دخترم یاد بدهم وقتی مادر شد؛ روزهایی را پیش رو خواهد داشت که باید صبر داشته باشد؛

پی نوشت:

مردها هم به این مرحله از کمال!؟ می رسند؟!؟

پی نوشت:

یادم باشد در این زمینه به پسرم هم چیزهایی را گوشزد کنم که موقع پدر شدن یادش باشد!

/ 1 نظر / 21 بازدید
آسمان

مه که دختر نداریم.به پسرمون چه جوری باید یاد بدیم که موقع پدر شدن سفارشامون رو به جا بیاره؟؟؟[متفکر]