# درد_دل

دعا

هر جای دعا نگاه کردی ببینی چقدرش مانده ، کتاب دعا را ببند ! تا همین جا بس است. http://laamp.blogfa.com/post-237.aspx    
/ 1 نظر / 12 بازدید