دنیای عجیب مادرانه

بعد از یک روز بشدت خسته کننده؛

روی مبل می نشینم تا به طفل معصوم شیر بدهم و خودم هم نفسی تازه کنم

بدون این که دست خودم باشد چشمهایم روی هم می آیند

نیمه هوشیار مغز مواظب طفل معصوم است که سینه از توی دهانش بیرون نیاید یا از بین دستهای خسته ام لیز نخورد

و نیمه دیگر دستور خواب میدهد؛ خواب های چند ثانیه ای.

برای آدمی که اگر خواب 8ساعته اش می شد 7ساعت ونیم ؛ کل روز را عنق بازی در میاورد ؛ عجیب این چرت های به دقیقه نرسیده شارزم می کنند

چه دنیای عجیبی ست دنیای مادرانه

/ 1 نظر / 14 بازدید
دختر شیطون و داغ

سلام،يه آپ کردم فقط بيا بخون،پسرا نيان که س ک س مي خونند و روشون باز ميشه و نميشه جمعشون کرد(شوخي کردم بيايد بخونيد ولي فقط جنبه داشته باشيد).