به گدای طلبکار نباید کمک کرد.

خدایا خودم هم می دانم وقتی ازت گدایی می کنم بیشتر طلبکارم تا گدا.

خدایا این گدای طلبکار را به گدای ذلیلت تبدیل کن

خدایا به هم ریخته ام . درست تر اینه که بهم ریخته ای مرا.

تو که می دانی من ظرفیت این امتحان ها را ندارم؛ می خواهی آبرویم را ببری؟

این ساعت ها را که می گذرد اصلا دوست ندارم

/ 0 نظر / 14 بازدید