شیر جوش

در جایی از کتاب نوشته بود : باور عامیانه شیر جوش باور غلطی است؛ این که از قدیم می گفتند اگر مادر عصبی یا ناراحت است شیرش جوش می شود و نباید به بچه شیر بدهد ویا اول شیر را باید بدوشد و دور بریزد و بعد به بچه بدهد.  

حالات روحی مادر هیچ تاثیری روی ترکیب فیزیولو‍زیک  شیر ندارد

در جای دیگری نوشته بود: یکی از راه های ازدیاد شیر نگاه کردن و نوازش کردن نوزاد توسط مادر است.

 

آخه چطور وقتی آرامش و نشاط روحی مادر روی شیرش اثر میذاره؛ ناراحتیش روی شیرش اثر نذاره؟

بنظرم همون باور عامیانه  قدیمی ها خیلی خیلی درست تره

/ 0 نظر / 93 بازدید