فرزند زمان خود باش!

در ادامه تک و پاتک های فناورانه من و طهورای سه ساله:

آنقدر جذب بازی دزد و پلیس(subway surface) شده بود که شب موقع خواب دراز کشید و گفت من موبایلم, بیا رو من دزد و پلیس بازی کن و بعد خودش صداشو درمیاورد و میگفت چه موانعی سر راهه و باید ردشون کنم.

منم همون شب بازی رو به دیار باقی فرستادم . فردایش دخترک سراغ مبایل رفت و دنبال بازی محبوبش گشت.

- مامان , دزد و پلیس کو؟

- بگرد, شاید تو فولدر هاش باشه.

- نیست مامان.

- سکوت ......

چند دقیقه ای گذشت و دخترک برای اولین بار خودش مبایل را خاموش کرد و داد دستم.

من هم خوشحال از این پیروزی, رفتم سراغ تلگرام که پیغام هارو چک کنم.

من: إ ... تلگرام کو؟

طهورا:بگرد شاید تو فولدر هاش باشه.

سکوت...

/ 4 نظر / 48 بازدید
مسافر

کیف کردما در پناه خدا

مسافر

کیف کردما در پناه خدا

نرجس

واقعا؟! در این حد بچه ها بلدن؟![تعجب]

زهرا

[خنده]