لذت شبانه

شب در تاریکی لپ تاپ را روشن میکنم و میروم زیر پشه بند با طفل معصوم دراز می کشم.

سرگرمی من : لپ تاپ و اینترنت

سرگرمی طفل معصوم در زوایای مختلف :

زاویه 180 درجه : شیر تازه و استریل شده

زاویه 90 درجه :عکس های کارتونی روی پشه بند

زاویه 0 درجه: روشنی و نوشته های روی لپ تاپ

مدام توی زوایای مختلف می چرخد و لذت می برد!

/ 0 نظر / 10 بازدید