به تعداد آدم ها دنیا دکتر وجود دارد

نمی دونم  این چه مرضیست که همه دارند؟ مرض توصیه کردن و نسخه پیچی.

هرکی از راه میرسه تجربیات شخصی خودش رو بعنوان اصول لایتغیر بچه داری مطرح می کنه و اصرار داره که فقط هم همین راه درسته

موقع زردی طفل معصوم یکی می گفت شیرخشت به خود بجه بده؛ یکی می گفت خودت بخور به بچه ندیا

یکی می گفت شیر خودت رو به بچه بده یکی می گفت یواشکی شیرخشک بده

همه شان هم سربچه هایشان این راه ها را  رفته بودند و جواب گرفته بودند.

هر وقت کسی از این توصیه ها می کند اول اسمش دکتر می گذاریم و از آن به بعد با لقب دکتر صدایش می کنیم.

دکتر مریم گفت : ....

دکتر هدی گفت: ...

دکتر زینب خانم گفت: ...

/ 0 نظر / 8 بازدید