پیش نوشت: هیچ جای قرآن نیامده است که نماز را بخوانید, همه جا عبارت "برپا داشتن نماز " ذکر شده.

 

دنبال مهدکودک برای طهورا می گشتیم که چشممان افتاد به یک مهد محلی(یعنی اینترنشنال نبود). گفتیم سر زدنش بی فایده نیست.

از مدیر مهد درمورد برنامه های روزانه شون پرسیدم و یک عبارت خیلی برام جالب بود و اون هم

" jemaah prayer "

بود. اولش توی ذهنم آمد که بچه سه ساله زود نیست برای نماز جماعت یاد گرفتن؟

اما بلافاصله یاد طهورا افتادم که خودش با ما نماز می خواند, یعنی ادای نماز خواندن در می آورد.

خانه که برگشتیم نکته ماجرا را تازه فهمیدم, در ذهن این مسلمان ها, نماز به صورت پیش فرض جماعت است و در ذهن بچه هایشان هم این پیش فرض حک می شود اما ما ..

 

پی نوشت:یک نکته مغفول از جانب همه نوشته های اینترنتی در مورد آموزش نماز به فرزندان اینه که ما به کل نقش مسجد و جماعت رو حذف کردیم، چرا ؟ چون خودمون مسجد نمی ریم.