هر مادری برای بچه اش آرزو پروی می کند

یکی دوست دارد بچه اش را توی رخت عروسی/دامادی ببیند

یکی مدرسه و دانشگاه رفتنش را آرزو دارد.

یکی ...

اما یکی از قشنگترین صحنه هایی که همیشه از داشتن بچه توی ذهن من تصویر می شد ؛ زمانی بود که با بچه هایم بنشینیم کتاب بخوانیم و بحث کنیم!

نمی دانم ولی شاید طعم لذت بخش مباحثاتی که روی مسایل اعتقادی توی دانشگاه داشتم باعث شد تصویر این چنین توی ذهنم باشد اما بهرحال منتظر روزی هستم که با دخترم دوره مطالعاتی مثلا مذهبی یا ادبی داشته باشیم و دخترم هی به من بگوید :

نه این حرف درست نیست؛ این استدلالت فلان جاش اشکال داره.

راستی اینو شنیده بودید؟ فلانی گفته که ....

این خیلی قشنگتره؛ ببین چی گفته ...