به یک مادر حق بدهید بعضی وقت ها تشنه گذراندن دو ساعت بدون بچه(ها) و بدون نگرانی از وضعیت آن ها باشد.

کاش این یک حق ساده و کوچک را پدرها بفهمند!

پی نوشت: دیروز اس ام اسی برایم رسید به این مضمون: کم حجم ترین کتاب دنیا منتشر شد؛ کتاب"آنچه مردان از زنان می دانند". این کتاب فقط جلد دارد!