استاد در توضیح convex hull روی تخته چند تا نقطه می گذارد و شروع می کند به کشیدن چند ضلعی با کمترین محیط دور نقطه ها
بعد شروع می کند به گفتن الگوریتم محاسبه اش.
توی ذهن خودم دارم فکر می کنم کاش یکی پیدا می شد convex hull دغدغه های یک زن را بتواند محاسبه کند با نقطه هایی از مسئولیت های مادری؛ همسری؛ خواهری؛ دختری؛ عروس؛ دانشجو؛ شاغل ....طوری که کمترین هزینه مادی و معنوی به دوش این زن باشد.


کاش مسئله های حل شده دنیای خشک ریاضی را می شد راحت به مسئله های open‌ دنیای واقعی تبدیل کرد و الگوریتم آن را با هزینه n log n‌و حتی کمتر اجرا کرد...