توی فروشگاه یک چیزی دیدم که امثال من اسمش را محیرالعقول میگذاریم اما اصلا خاص نیست.

یک خانواده هفت نفره با هم آمده بودند خرید.

کوچیکترین عضو, نوزاد بود که بغل پدرش بود, دو تا بچه حدود ۵ساله از دو طرف چرخ بالا رفته بودند و یکی حدود ۲ ساله داخل چرخ و بزرگترین شان هم عین بچه آدم دنبال پدر!

 

حالا من؟

با یک بچه توی همان فروشگاه گرگیجه گرفتم بس که بدوبدو کردم, قایم موشک بازی کردم, با دخترم دعوا کردم, اعصابم خرد شد و آخرش هم نفهمیدم بالاخره چی خریدیم؟ آن چیزهایی که لازم بود را گرفتیم یانه؟ 

و بعد هم پشت دستم را داغ کردم که با بچه نمیشه رفت فروشگاه.

 

یعنی اینا چجوری زندگیشون رو مدیریت می کنند؟

اصلا تو دوروبر خودم که چنین خانواده ای سراغ ندارم اما اینجا کم نیستند, البته نه این که غالبا پرجمعیت باشند اما خانواده پرجمعیت اتفاق نادری در این جا نیست.